• Zwroty

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY  

1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient może wypełnić poniższy formularz lub samodzielnie sformułować oświadczenie (telefonicznie, listownie lub mailem) - zalecamy pisemnie.

3. W przypadku gdy odstąpią Państwo od umowy – nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia – zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w taki sam sposób, jakiego wcześniej użyliście Państwo, chyba że wyrażą Państwo zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków - bez ponoszenia przez Państwa dodatkowych kosztów.

4.Proszę o odesłanie towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożyliście Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.